L’Artista va a l’escola-Mediació. Nani Blasco a l’Institut Torreforta.

Aquest projecte neix amb la concessió dels Premis Baldiri Estímul (2019) i inclou com a innovació, respecte als anteriors projectes realitzats per “L’Artista va a l’escola”, el fet de ser un projecte a llarg termini que implica a dos centre educatius del mateix barri a la vegada, amb un artista guia en cadascun:  Nani Blasco (artista audiovisual) a l’Institut Torreforta, i Joan Rioné (arts en viu) a l’Escola Ponent.

L’altra diferencia cabdal, amb el que havíem fet fins ara, era el compromís de convertir-lo en un projecte social que anés més enllà de les portes del centre educatiu i amb una temàtica que fos fruit de les necessitats i les demandes de l’alumnat implicat. Per això l’anomenem “L’Artista va a l’escola/Mediació”. L’objectiu és reforçar l’educació global i en valors a través de l’art, implicant l’escola amb el barri i apostant per l’educació transversal, intergeneracional i per l’experiència de vida dins i fora de l’escola.

El projecte s’ha vist reforçat amb el suport de l’IMET, Institut Municipal d’Educació de Tarragona, i la Diputació de Tarragona.

Objectius generals del projecte:

– Fer un projecte social amb impacte, generar obra artística que arribi a la societat i al context més proper.

– Tractar un tema de rellevància, que desperti l’interès de l’alumnat, que generi diàleg i reflexió.

– Desenvolupar un procés a llarg termini i en concordança amb els diferents agents implicats, treballant sense pressa per afavorir l’aprenentatge significatiu.

– Considerar l’alumnat com a protagonista de tots els processos.

– Adaptar el desplegament de les accions al projecte pedagògic del curs i del centre educatiu.

– Treballar les competències, sobretot les relacionades amb el desenvolupament d’habilitats socials i la confecció de la identitat personal i social.

– Reforçar el concepte de centre educatiu com a lloc de trobada i de promoció de la diversitat, la igualtat, les cultures i les arts.

Objectius específics de 4t d’ESO (Cultura i Valors Ètics, Religió, i Informàtica), Institut Torreforta:

Dimensió percepció i escolta

  • Que l’alumnat sigui més crític amb el seu entorn (Fomentar l’esperit crític)
  • Què l’alumnat sigui capaç de decidir la direcció i el format del seu projecte. (Fomentar l’autonomia)

Dimensió expressió, interpretació i creació

  • Que l’alumnat aporti solucions creatives i faci ús de recursos diversos per afrontar una problemàtica. (Fomentar i desenvolupar la creativitat)
  • Que l’alumnat faci ús de les noves tecnologies per expressar i per donar a conèixer el seu aprenentatge, inquietuds o idees. (Fer ús de les TIC i les TAC). 

Dimensió societat i cultura

  • Empoderar l’alumne/a perquè sigui capaç de donar valor a allò que ell pot aportat a la societat. (Crear impacte social)

Metodologia:

1- Desplegament del projecte en 3 etapes, corresponents aproximadament a cada avaluació.
Escollir una temàtica. Afavorir una successió de debats i investigacions per aconseguir que  les decisions siguin fonamentades i preses democràticament, amb la veu de tots i totes.

2- Producció d’una obra que tracti la temàtica escollida, i ens permeti arribar a un públic objectiu del territori. Per aconseguir-ho haurem de treballar els llenguatges i les tècniques creatives, i decidir entre tots els diferents rols per a treballar col·laborativament durant el projecte.

3- Difusió de l’obra per arribar a un públic objectiu. Es decideix la millor manera de generar un impacte, i es dissenya una estratègia per comunicar la nostra producció  i valorar l’impacte.

Sessions:

Durant el Primer trimestre el projecte s’ha centrat en el debat, la investigació i el consens. Des d’inici de curs s’ha treballat amb els docents de 4t d’ESO de les matèries de Cultura i Valors Ètics (CIVE), Religió i Informàtica, fet que aporta transversalitat a la proposta.

A cada una de les classes s’ha realitzat una temporització similar, adaptada a les particularitats de cada matèria. En general, s’ha començat amb una sessió per presentar el projecte, amb vídeos i fotos que el Nani Blasco havia fet amb altres joves i temàtiques socials, en diferents formats audiovisuals: documental, videoclip, ficció, escènic, etc.

Les següents sessions es debatia sobre possibles temàtiques socials del barri a tractar, properes, que preocupaven a l’alumnat, a través de diferents dinàmiques. Sobretot era important aprendre a fer debats, ja que seria una activitat que es faria durant tot el curs i que CAP alumne havia fet mai, i menys conscientment.

Les següents sessions les vam dedicar a investigar les principals temàtiques, a través de recerques a Internet, i vam animar a que s’utilitzessin altres fonts, com converses amb la família, veïns i recerca de llibres. Els temes triats van ser, entre d’altres: la violència al carrer, l’incivisme, les drogues, el masclisme o violència masclista, la inseguretat o el bullying.

Durant les següents sessions vam exposar els temes investigats, oferint els pros i contres de cada tema, fins que vam realitzar un debat final en el qual vam triar un únic tema per grup. L’objectiu era que l’alumnat l’escollís amb informació i conscientment.

Durant el segon trimestre, una vegada decidits els temes, ens vam plantejar la creació d’una obra per cada grup. També vam decidir el format i a quin públic del barri es dirigia (joves, infants, adults, públic en general, etc). Els temes i els formats decidits per cada classe van ser:

Així, amb cadascun dels grups vam començar a aprofundir una mica més en el tema escollit. Alhora vam aprendre els rudiments de com es fa un guió, així com els coneixements tècnics necessaris per realitzar la nostra obra.

En alguns casos vam cercar l’ajuda de professionals que ens van il·lustrar sobre temàtiques concretes. Ens van visitar les responsables de “Respecta’m”, un servei de l’Ajuntament que informa sobre les violències masclistes. També ens van impartir una xerrada els responsables de la Fundació Casal l’Amic, que realitzen un projecte de treball social als carrers dels barris de Ponent. Per últim, Joan Rioné (que també fa el projecte “L’artista va a l’escola/Mediació” a l’Escola Ponent) ens va visitar com a especialista de teatre.

A finals del segon trimestre els guions estaven bastant avançats, depenent del grup-classe. Les dinàmiques per establir els continguts s’han vist modificats degut a l’Estat d’Alarma, però cal destacar la feina feta, tant en la concreció de les temàtiques, com en l’elaboració de la narració audiovisual i la part tècnica (gravació, edició de vídeo, posada en escena, etc).

A finals del 2n trimestre i durant el 3r trimestre, es produeix l’aturada per l’Estat d’Alarma, que ens va agafar a mitja producció de les obres escollides. Davant la situació, hem hagut de reformular els projectes per a què es poguessin dur a terme sense la presencialitat, però sí tenint en compte les opinions de l’alumnat i coneixements apresos per fer aquest canvi.

L’artista ha realitzat formularis personalitzats per incorporar les opinions i imaginaris dels alumnes als audiovisuals, que s’han temporalitzat entre el maig i el setembre del 2020. En aquests formularis, a més d’intercanviar informació i opinions, també s’han avaluat els coneixements adquirits fins al moment de l’aturada de classes presencials, així com s’han demanat alguns vídeos que es podien fer a casa de cada alumne/a per incorporar-los a l’obra final.

https://drive.google.com/file/d/1A43kJwHty4tdpGBQiC0gurx6wcol2QcB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jMP53_C3aDpzbEAMH63SRpvX9S3–yLS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YBvMfweKjKNJYZqLP_hIJFo8QTNvod5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PYRwilkVSkOu1dDyY7-e0BFhNCjoFyb1/view?usp=sharing

Valoracions i reflexions de l’alumnat :
Ara crec que puc canviar les coses, encara que només sigui una mica.
Perquè les coses canviïn el primer que s’ha d’implicar és un mateix.
Pensava que el que jo pensava i feia no tenia impacte social, ara penso que tots som importants per canviar coses que no ens agraden.

Valoracions i reflexions del professorat implicat:
Que un artista entri a les aules i exposi la seva manera de treballar i animi a provar-ho als alumnes ho trobo una gran oportunitat que permet als alumnes, de manera directa, tenir contacte amb una determinada forma d’expressió artística: escoltant de primera mà el creador i poden dur a la pràctica aquesta expressió artística.

L’alumnat ha treballat i enfortit el seu esperit crític a través dels diàlegs i debats duts a terme a classe per l’artista.

L’alumnat ha afrontat el seu rol de forma autònoma per què ha treballat allò que li ha interessat i al nivell de profunditat que ha escollit.

S’han viscut moments de sorpresa quan l’alumnat no coneixien el que s’explicava, moments d’assentiment quan el que es compartia ja se sabia, i s’han viscut moments de tristesa davant la situació d’impotència que senten davant situacions que es repeteixen i que sovint no canvien o que veuen impossibles de canviar.

Valoració de l’artista convidat, Nani Blasco: 

L’objectiu del projecte és implicar a l’alumnat, al professorat i al centre educatiu en la realització d’una obra, des de la reflexió i la participació del conjunt. Es pretenia que l’alumnat reflexionés i decidís com més parts del projecte, millor: escollir un tema que afectés al barri i que preocupés al jovent. Que l’investiguessin i deliberessin a través de mecanismes democràtics, com el debat i la votació. Que produíssim una obra artística de manera participativa amb els mateixos mecanismes, i com a tasca del projecte també era difondre l’obra al barri, per provocar entre els veïns un debat i una reflexió.

En la part del projecte que s’ha pogut realitzar, abans de la pandèmia, s’han assolit tots els objectius: la implicació del centre ha estat molt oberta en tot moment. Els professors de Cultura i Valors Ètics (CIVE), Religió i Informàtica han tingut la voluntat i han sabut incloure el procés dins les seves assignatures, així com el projecte ha donat un valor afegit a les classes, en continguts i metodologies, perquè aquest intercanvi fos fructífer per a totes parts.

Es van poder fer algunes accions artístiques, totes incompletes, però en aquests dos cursos estranys de la pandèmia hem hagut d’adaptar-nos a les circumstàncies, i des del 14 de març de 2020, amb poca participació de l’alumnat.

El format final és una adaptació a allò que voldríem haver fet. El projecte volia l’acció grupal, la interacció, l’impacte amb el territori, fets incompatibles amb la conjuntura. Així i tot, l’important era el camí: els i les joves han reflexionat, han debatut i s’han vist interpel·lats per fer un pas i anar a l’acció. Això és el cor del projecte i que reflectim al documental producte de tot el procés.

Documental sobre les violències masclistes al barri de Torreforta, on l’alumnat ha decidit cada part del procés, amb la mediació i la direcció de Nani Blasco Moya:

“Pots comptar amb mi”, vídeo que explica què són les drogues, adreçat a nens i nenes d’11 i 12 anys. Això ho expliquen els joves de l’INS Torreforta de 4t d’ESO. Aquest jovent ha escollit el tema, el guió, ha gravat les veus i han gravat algunes de les imatges, dirigits per Nani Blasco Moya:

Els Alumnes de 4B ens parlen sobre el robatoris, ens informen del tipus de robatoris que hi ha, i com evitar que ens trobem en una situació així en la mesura que sigui possible, També ens aconsellen per tal de saber com hem de reaccionar en cas que ens passi. Aquest treball estava enfocat en fer unes xerrades a Instituts del centre de Tarragona, a alumnes de la seva mateixa edat.
https://drive.google.com/file/d/1vULrwWtxP41kxr24PJANKfc7fq0UVMXy/view?usp=sharing

Per últim, el documental resum de tot el projecte educatiu a l’institut Torreforta i a l’escola Ponent:

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s