Premis Baldiris 2019

A partir del premi Baldiri Estímul guanyat, es posen en marxa dos grans projectes al barri de Torreforta, un d’aquests es durà a terme  a l’escola Ponent amb l’artista Joan Rioné, arts en viu i l’altre gran projecte a l’Institut Torreforta amb Nani Blasco, artista audiovisual.

El projecte es basa en treballar l’art com a eina transversal educativa que mobilitzi la comunitat escolar, els pares i les mares, els artistes (Joan Rioné i Nani Blasco), les entitats i el veïnatge. Posar en acció i rellevància les competències transversals i les de convivència: comp. comunicativa, comp. lingüística i audiovisual, comp. artística i cultural, tractament de la informació i competència digital, comp. d’aprendre a aprendre, comp. d’autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i interacció amb el món físic, i comp. social i ciutadana. En el foment de la cultura de la pau. L’art, com a referent cultural crític enfront de la realitat social, com una eina motivadora per al tractament i resolució de conflictes, a través de la cooperació i del diàleg enfront la violència, en un moment clau en el creixement dels adolescents. Durant el procés creatiu i la resolució de l’obra final, la creació artística ha d’esdevenir un punt de trobada estimulant per a establir vincles entre la comunitat i el centre educatiu, potenciant la cohesió social i l’autoestima, reconeixent l’escola com a paradigma de trobada de la ciutadania.

Premi Baldiri Estímul a ESCOLA PONENT:

Joan Rioné treballa durant el curs escolar amb els alumnes de 4t de primària, a les dues línees, una setmana en cada aula, la setmana que no hi ha el Joan els mestres continuen treballant en el projecte, un projecte teatral i transversal entre la literatura, les socials i les arts (llengua, medi i plàstica). Aquest projecte artístic s’anirà convertint en una manifestació poètica:

Premi Baldiri Estímul:  Joan Rioné a l’Escola Ponent

Premi Baldiri Estímul a INSTITUT TORREFORTA:

Nani Blasco treballa durant el curs escolar amb els alumnes de 4t ESO, amb 4 grups diferents de les matèries de CIVE, Religió, i Informàtica. Com que el projecte artístic estava pensat en caire social i tecnoloògic, aquestes eren les matèries més adients i els respectius professors  varen veure que els continguts de la matèria i els del projecte podrien casar molt bé.

OBJECTIUS:

1- Fomentar l’Autonomia i esperit Crític
2- Crear Impacte social
3- Fomentar i desenvolupar la Creativitat
4- Assoliment de les TIC i les TAC

Els objectius es pensaren conjuntament i el desenvolupament a les aules de CIVE i Religió seguia les mateixes pautes i activitats, però de mica en mica cada grup ha anat escollint temes propis i maneres d’enfocar-los diferents creant-se diverses línies d’investigació i de treball.

El grup d’Informàtica ha treballat més independentment, aquest grup està format  per i de només 12 alumnes que pertanyen als grups classe A,B i C. Aquests també han desenvolupat un projecte, l’objectiu més important per aquest ha estat l’assoliment de les TIC i les TAC.
TIC: eines tecnològiques de la informació i la comunicació.
TAC: on es crea, es comparteix, es difon, es debat simultàniament en diferents llocs del món i es pot participar en temps real.

4A CIVE 15 alumnes + RELIGIÓ 15 alumnes
4B CIVE 15 alumnes + RELIGIÓ 15 alumnes
4C CIVE 30 alumnes
INFORMÀTICA 15 alumnes barrejats de 4A, 4B, 4C

Premi d’acompanyament de la UOC: (Documents per a crear evidències d’aprenentatge)